Oficjalna strona Urzędu Miasta Szczecinek
     Wydarzenia
Dzisiaj jest
Poniedziałek, 24 Lipca 2017
imieniny Kingi i Krystyny

Aktualności

PogodaMiasto
Plan Miasta

Wirtualny Plan Miasta

Szczecinek dziś
Historia Miasta
Miasta partnerskie
Hejnał miasta


Oferty inwestycyjne
Oferty inwestycyjne


Zmiana granic miasta
Aktualności
Mapa nowych granic miasta
Uzasadnienie zmiany granic
Diagnoza Trzesieki i Świątek
Mieszkańcy Szczecinka poparli projekt zmiany granic
Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Świątki i sołectwa Trzesieka
Harmonogram prac nad poszerzeniem granic
Aspekty prawne


Ogłoszenia, Przetargi
Zamówienia publiczne
Zbycie nieruchomości
Ogłoszenia
Zagospodarowanie Przestrzenne


Inwestycje
Inwestycje Celu Publicznego
Inwestycje a środowisko


Spółki i jednostki organizacyjne miasta
Spółki i jednostki organizacyjne miasta


Redakcja strony
Redakcja strony

Ogłoszenia


Zmiana warunków otwartego konkurs ofert na realizację w 2009 roku programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (2009-03-17)

Burmistrz Miasta Szczecinek, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
Regulamin dot. zasad dofinansowania z budżetu Miasta w 2009 roku Wspólnot Mieszkaniowych ubiegających się o kredyt inwestycyjny w celu częściowego sfinansowania remontów dachów i elewacji (2009-03-04)
Regulamin znajduje się w załączniku.Konkurs ofert - realizacja w 2009 roku programu szczepień przeciw wirusowi HPV (2009-03-04)

Burmistrz Miasta Szczecinek, działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
Konkurs dla organizacji pożytku publicznego (2009-02-11)

Burmistrz Szczecinka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych i edukacyjnych oraz programów pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) i promocji zdrowia.
Aktualizacja wniosków o przydział mieszkania (ogłoszenie ZGM-TBS sp. z o.o.) (2009-01-15)

Zarząd Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. przy ul. Cieślaka 6B  w Szczecinku informuje, że zakończona została aktualizacja wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek, przeprowadzona zgodnie  z Zarządzeniem  Nr 182/07 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2007r.
ZGM-TBS sp. z o.o. zatrudni pracownika (2008-12-22)

Zarząd Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 78-400 Szczecinek ul. Cieślaka 6b  z a t r u d n i   pracownika na  stanowisko ds. administracyjnych.

Wymagania kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe lub średnie,
- znajomość problematyki dotyczącej ubezpieczeń majątkowych,
- umiejętność obsługi  komputera.
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku (2008-12-19)

Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta Szczecinek
zaprasza

organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań własnych Miasta Szczecinek w 2009 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Konkurs dla organizacji pożytku publicznego (2008-11-19)

Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas zaprasza organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego, do udziału w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2009 roku.
Badanie sprawozdania finansowego ZGM-TBS Sp. z o.o. (2008-09-16)

Zarząd Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w  Szczecinku zaprasza do składania ofert na “BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku  za  rok 2008”.

Do oferty zawierającej projekt umowy określający warunki wykonania badania, cenę i datę wykonania (najpóźniej do 15 marca 2009r.
Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (2008-06-28)

O G Ł O S Z E N I E

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek – ogłasza konkurs publiczny na wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Badania w Szczecinku (2008-06-12)

W najbliższy weekend (14 - 15 czerwca) Szczecinek odwiedzi grupa ankieterów firmy PBS DGA, która na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego zbada poglądy i opinie w różnych kwestiach dorosłych mieszkańców Szczecinka.

Badanie zostało zaprojektowane przez jednego z najbardziej znanych polskich socjologów, prof.
Zmiany w regulaminie - dofinansowanie z budżetu miasta wniosków wspólnot mieszkaniowych ubiegających się o kredyt - remonty dachów i elewacji (2008-05-02)

Szczecinek, dnia 30.04.2008r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Szczecinku informuje:

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.
Konkurs dla organizacji pożytku publicznego - prowadzenie plaż miejskich, wypożyczalni sprzętu pływającego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na jeziorze Trzesiecko (2008-03-14)

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs ofert na realizację w 2008 roku zadania własnego Miasta Szczecinek w zakresie prowadzenia plaż miejskich, wypożyczalni sprzętu pływającego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na jeziorze Trzesiecko przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
ZGM-TBS sp. z o.o. zatrudni pracowników (2008-02-01)

Szczecinek, dnia 01.02.2008r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

ZARZĄD Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 78-400 Szczecinek ul.
Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż dwóch motorowerów służbowych Straży Miejskiej w Szczecinku (2008-01-31)

Straż Miejska w Szczecinku ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niżej wymienionych motorowerów służbowych Straży Miejskiej w Szczecinku:

1) motorower marki HONDA SGX50 o numerze rejestracyjnym KGJ 2822, rok produkcji 1997, pojemność silnika 49 cm3, jednoosobowy – cena wywoławcza 500,00 złotych (pięćset złotych);

2) motorower marki HONDA SGX50 o numerze rejestracyjnym KGJ 2823, rok produkcji 1997, pojemność silnika 49 cm3, jednoosobowy – cena wywoławcza 500,00 złotych (pięćset złotych);

Cenę sprzedaży będzie stanowić cena uzyskana w wyniku przetargu.
Konkurs burmistrza dla organizacji pożytku publicznego - organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych oraz programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (2008-01-08)

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm),
zapraszam organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w 2008r.
Szkolenie "Od pomysłu po projektu" (2007-12-20)

Stowarzyszenie POLITES zaprasza (w ramach szkoleń regionalnych nt. projektów w ramach Programu „Młodzież w działaniu” oraz pozyskiwania środków z Programu) do udziału w szkoleniu: "Od pomysłu do projektu" przeznaczonym dla osób zainteresowanych tworzeniem projektów w ramach Programu Młodzież w Działaniu.
Konkurs dla organizacji samorządowych (2007-11-28)

Burmistrz Miasta Szczecinek

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

zaprasza organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego

 

do udziału w otwartym konkursie ofert  na realizację następujących zadań własnych
Miasta Szczecinek dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
 patologiom społecznym
w 2008r.
Nabór kandydatów do lokalu mieszkalnego TBS (2007-11-19)

Zarząd Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Szczecinku informuje o naborze kandydatów do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w formule TBS, położonego w Szczecinku przy ul. Szafera 2 F/13.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Dotacje Programu PFRON Partner III (2007-11-19)

Celem strategicznym programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez działania podejmowane przez organizacje pozarządowe. Jest on realizowany poprzez zapewnienie dostępności do oferty wsparcia, w tym usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie zajęć z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych w roku 2008 (2007-11-07)

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów określa Rozporządzenie W projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 zaplanowano środki finansowe Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości 14284000 zł.
Aktualizacja wniosków o przydział mieszkania (2007-10-23)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w   Szczecinku działając w imieniu Miasta Szczecinek informuje, iż od dnia 1. 11. 2007r. rozpoczyna proces aktualizacji wniosków o przydział lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.
Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta - Karta Projektu (2007-10-18)

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas posiedzenia Komisji ds. rozwoju gospodarczego, infrastruktury i ochrony środowiska - biorącej udział w pracach dotyczących weryfikacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2008-2017 poniżej zamieszamy Kartę Projektu w celu zaproponowania zadań do umieszczenia w/w dokumencie.
Kredyty inwestycyjne dla Wspólnot Mieszkaniowych! (2007-10-15)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku informuje o możliwości dofinansowania z budżetu Miasta Szczecinek Wspólnot Mieszkaniowych ubiegających się o kredyt inwestycyjny
w celu częściowego sfinansowania remontów dachów i elewacji.
KOLEJNY ETAP PRAC NAD WERYFIKACJĄ I AKTUALIZACJĄ „STRATEGII ROZWOJU MIASTA SZCZECINEK NA LATA 2008-2017” (2007-10-12)

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas dotychczasowych prac Komisji biorących udział  w pracach dotyczących weryfikacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2008-2017 poniżej zamieszamy Karty Projektu w celu zaproponowania zadań do umieszczenia w/w dokumencie.
Spotkanie organizacji pozarządowych (2007-09-26)

W dniu 09 października o godz. 12.00 w sali Urzędu Miasta w Szczecinku odbędzie się spotkanie szczecineckich organizacji pozarządowych.

W Szczecinku funkcjonuje ok. 70 organizacji pozarządowych. Prowadzą one działalność na polu oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia itp.
WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA „STRATEGII ROZWOJU MIASTA SZCZECINEK NA LATA 2008-2017” (2007-09-26)

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  SZCZECINEK
ZGM-TBS sp. z o.o. poszukuje kosztorysanta (2007-09-26)

Szczecinek, dnia 25.09.2007r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

ZARZĄD Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 78-400 Szczecinek ul.
Badanie sprawozdania finansowego ZGM-TBS sp. z o.o. za rok 2007 (2007-09-18)

ZARZĄD

ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka z o.
Studia wyższe - nowe kierunki (2007-08-13)

STUDIA WYŻSZE w Szczecinku – NOWE KIERUNKI !!!

W roku akademickim  2007/2008 proponujemy Państwu kształcenie
w systemie zaocznym na następujących uczelniach:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zamiejscowy Oddział Dydaktyczny w Szczecinku

• studia inżynierskie – 4 letnie na kierunku rolniczym, specjalność:     agrobiznes

Koszt studiów:
1.
Stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów i studentów (2007-07-31)

Informacja dotycząca trybu składania wniosków o stypendia Miasta Szczecinek za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia przyznawane przez Burmistrza uczniom i studentom stale zamieszkującym i na stałe zameldowanym w  Szczecinku

1. Podmioty uprawnione do składania wniosków:

a) dyrektorzy szkół podstawowych – każdy z nich może złożyć nie więcej  niż 2 wnioski,
b) dyrektorzy gimnazjów – każdy z nich może złożyć nie więcej niż 4 wnioski,
c) dyrektorzy szkół ponadgminazjalnych – każdy z nich może złożyć nie więcej niż 2 wnioski,
d) dyrektorzy szkół artystycznych, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego – każdy z nich nie więcej niż 3 wnioski,
e) studenci – każdy student składa indywidualnie wniosek we własnym imieniu.
Konkurs - praca Menagera ds. Kultury i Zajęć Pozalekcyjnych w SAPiK (2007-07-20)

Samorządowa  Agencja  Promocji i Kultury w Szczecinku  ogłasza konkurs  na stanowisko Menager ds.
Praca w ZGM-TBS (2007-07-18)

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

ZARZĄD Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 78-400 Szczecinek ul. Cieślaka 6b  z a t r u d n i  dwóch pracowników:

1. na stanowisko inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającego:
- wykształcenie wyższe lub średnie,
- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych
- doświadczenie w realizacji i nadzorze ww.
Przetarg na wynajem lokalu użytkowego, znajdującego się w obiekcie kina „Wolność” (2007-07-02)

SAMORZĄDOWA AGENCJA PROMOCJI I KULTURY W SZCZECINKU

ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego, znajdującego się w obiekcie kina „Wolność” w Szczecinku, ul.
Jakie szkolenia dla przedsiębiorców? (2007-06-04)

Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu rozpoczyna cykl szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców powiatu szczecineckiego.

Aby usprawnić proces szkoleniowy i wyjść naprzeciw potrzebom biznesmenów, będziemy wdzięczni za propozycje dotyczące tematyki zajęć szczególnie Państwa interesujących.
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW DO LOKALNEGO PLANU REWITALIZACJI (2007-06-01)

Burmistrz Miasta Szczecinek zaprasza do zgłaszania projektów własnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szczecinek.

Miasto Szczecinek przystąpiło do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten powstaje z udziałem partnerów lokalnych – podmiotów, które są niezależne wobec administracji samorządowej, jednak poprzez swoją działalność mają istotny wkład w funkcjonowanie i rozwój gminy.
Bezpłatne szkolenie (2007-05-29)

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny serdecznie zaprasza na organizowane w Szczecinku w dn. 12-13 czerwca  bezpłatne szkolenie „Internet od podstaw”.
Konkurs fotograficzny (2007-05-07)

Urząd Miasta i Gminy Dębno, Biblioteka Publiczna w Dębnie, Stowarzyszenie "Inspiracje" oraz fotografik Paweł Chara zapraszają do udziału w Zachodniopomorskim Konkursie Fotograficznym. Konkurs skierowany jest do młodzieży od 15 roku życia, zamieszkującej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Nabór wniosków na projekty w obszarze komponentu III – Równe szanse i integracja społeczna w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (2007-05-07)

ECORYS Polska Sp. z o.o. pełniąca funkcję Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w zakresie komponentu III Równe szanse i integracja społeczna, ogłosiła nabór wniosków o wsparcie projektów w tym obszarze. Komponent Równe szanse i integracja społeczna ma na celu rozwiązywanie naglących problemów społecznych, które napotyka społeczność lokalna.
Kurs ratownictwa wodnego (2007-04-20)

ODDZIAŁ POWIATOWY WOPR SZCZECINEK PRZY WSPÓŁPRACY AQUA-TUR Sp.z o.o. I OSiR SZCZECINEK ORGANIZUJE KURS RATOWNICTWA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO.
Szczegóły w załączniku.
Dobrowolny Rok Ekologiczny - praktyki dla młodzieży (2007-04-13)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie już od dwunastu lat prowadzi ożywioną współpracę zarówno z Krajem Związkowym Mecklemburgia Pomorze Przednie, jak
i Brandenburgią, a także z organizacją Jugendwerk Aufbau Ost e.V. z Berlina.
Dzięki wieloletnim kontaktom każdego roku 6- osobowa grupa młodzieży z Województwa Zachodniopomorskiego ma możliwość odbywania rocznych praktyk w Schwerinie, Ueckerműnde, Schwedt w ramach projektu wymiany młodzieży pod nazwą Dobrowolny Rok Ekologiczny.
Przetarg na sprzedaż statku pasażerskiego „Danusia II” (2007-04-04)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek

o g ł a s z a

 

pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż statku pasażerskiego „Danusia II”, wybudowanego w stoczni Ustka w 1985 roku, o wymiarach: długość – 11,00 m, szerokość - 4,00 m, wysokość – 3,40 m, wyposażonego w silnik spalinowy o mocy 22 kW (PZM PUCK Z 108 NH), o dopuszczalnej nośności 42 osób, posiadającego aktualne świadectwo zdolności żeglugowej, wpisanego do Polskiego Rejestru Statków pod nr 620050.
Konkurs dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygnięty (2007-03-26)

 23 marca 2007r. Burmistrz Miasta rozpatrzył oferty organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Przetarg na wynajem pomieszczenia użytkowego na parterze budynku SzOK w Szczecinku prz ul. 9 Maja 12 (2007-03-07)

SZCZECINECKI OŚRODEK KULTURY W SZCZECINKU
Konkurs na projekt strony internetowej (2007-02-22)

Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej 

Regulamin konkursu

 

I.
Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty” (2007-02-14)

W październiku 2006r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty rozpoczął realizację projektu pn. Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty” współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie).
Dotacje szkoleniowe dla pozarządowych instytucji rynku pracy (2007-02-14)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczyna program dotacji szkoleniowych dla pozarządowych instytucji rynku pracy.
Konkurs dla organizacji pożytku publicznego (2007-02-09)

Burmistrz Miasta Szczecinek

działając na podstawie art.
Informacja dotycząca opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (2007-02-09)

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK

dotycząca opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Miasta Szczecinek

1. Rada Miasta Szczecinek uchwałą nr IV/15/06 z dnia 12 grudnia 2006 roku uchyliła uchwałę Rady Miejskiej nr XXXIV/296/98 z dnia 30 marca 1998 roku w sprawie podwyższenia stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w stosunku do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2007-01-31)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art.
Wynajęcie stoiska barowego w holu kina przy ul. Wyszyńskiego 65 (2007-01-04)

Szczecinecki Ośrodek Kultury ul. 9-go Maja 12, 78-400 Szczecinek, tel. (094)37400 51 informuje, że posiada do wynajęcia stoisko barowe w holu kina przy ul. Wyszyńskiego 65.
Wynik konkursu ofert na usługi opiekuńcze (2006-12-14)

OGŁOSZENIE 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania  z zakresu pomocy społecznej w formie „Organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie Miasta Szczecinek”.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2007r. (2006-12-11)

Burmistrz Miasta Szczecinek

działając na podstawie art.
ZGM-TBS poszukuje pracowników (2006-12-08)

 

ZARZĄD Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.
Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w Dorzeczu Parsęty" (2006-11-09)

KONKURS FOTOGRAFICZNY
"CZTERY PORY ROKU W DORZECZU PARSĘTY”

1. Organizatorem konkursu jest:

ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
ul. Szymanowskiego 17
78 – 230 Karlino

Współorganizator:
Lokalna Organizacja Turystyczna Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino

2.
Konurs ofert na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej (2006-10-26)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku ogłasza konkurs ofert na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej w formie „Organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Miasta Szczecinek w okresie 1.
Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (2006-09-11)

Zgodnie z art. 4 ust. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr. 236 poz.2008 z póź.
Miasto zwraca pracodawcom koszty przyuczenia uczniów do zawodu (2006-09-11)

Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczecinku przyjmuje wnioski celem dofinansowania pracodawcom kosztów przyuczenia uczniów realizujących obowiązek nauki w szkołach zawodowych i uczących się formach pozaszkolnych, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Szczecinek z tytułu:
- przyuczenia do określonej pracy;
- naukę zawodu;

 

Dofinansowanie wynosi:
- nauka zawodu cykl kształcenia 24 m – ce: 4 848,45 zł
- przyuczenia do określonej pracy umowy zawarte od 10 m – cy
      do 22 m – cy dofinansowanie za m – c: 253,68 zł

 

Podstawą do wypłacenia środków z tytułu dofinansowania jest:
1) Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 m – cy od ukończenia przez młodocianego przyuczenia lub nauki zawodu.
Zapisy na lokale TBS (2006-08-25)

Zarząd Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. w Szczecinku informuje o naborze kandydatów do zawarcia umów najmu na lokale TBS w budynkach, które będą budowane przy ul.
O NABORZE FORMULARZY... (2006-08-07)

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK

O NABORZE FORMULARZY O UMIESZCZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH CELEM ZNOWELIZOWANIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO


Informuję o przystąpieniu do procedury przygotowania i uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek na lata 2007-2010 oraz prognozy Planu na lata 2011-2013, dlatego też zwracam się do mieszkańców Szczecinka o zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych poprzez złożenie wypełnionych, obowiązujących formularzy, dotyczących:

- tylko zadań inwestycyjnych, w których partycypuje Budżet Miasta,
- tylko zadań inwestycyjnych powyżej 100 000,00 zł,
- tylko zadań inwestycyjnych rozpoczynających się do 31.
Turystyka
Foto galeria

Szlaki turystyczne
Gastronomia
Baza noclegowa
Ł@weczka internetowa

Co warto zobaczyć
Basen
Muzeum
Centrum Informacji Turystycznej
Szczecinecki Tramwaj Wodny
Sport, rekreacja

Kultura, imprezy

KinoW sieci
Poprzednia wersja strony

Powiat Szczecinecki

Komunikacja Miejska w Szczecinku - rozkład jazdy

PPKS Szczecinek - rozkład jazdy

Organizacje pozarządowe w Szczecinku

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

PAP Samorząd

Serwis Samorządowy Laudator

Infoport

Portal samorządowy gmina.pl

Szczecinecki Portal Regionalny

Portal "Interaktywny Szczecinek"

Nieruchomości PKP

INFO-NET Szczecinecki Kalejdoskop Firm

Straż Miejska w Szczecinku

Szczecinecki Portal Społecznościowy Spacerki.pl

SzLOT - Szczecinecka Lokalna Organizacja TurystycznaZPORR
Pogoda
Dzisiaj bedzie
deszczowo ,
temperatura w granicach
od ml °C doml °C
wilgotnosc powietrza: sion=
wiatr: ersion=Jesteś licznik odwiedzin gościem odwiedzającym nasza strone