Dzis: 30.04.2016   Gosci dzis: 21    Odwiedzin: 2040292    Online: 3
   

<< Poprzednia Strona     << Strona Główna     << Katalog: Edukacja
 Stypendia Premiera (2007-10-16)Odsłon: 2456

17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2007/2008. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom z części koszalińskiej województwa zachodniopomorskiego odbyła się, 9 września, w II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie.

Stypendia wynoszące 258 zł miesięcznie otrzymali:

L.p. Imię i nazwisko stypendysty Klasa Pełna nazwa szkoły
1. Justyna Bożek III II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
2. Kamil Cieślik IV Technikum Zawodowe Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
3. Magdalena Balina IV Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze
4. Anna Barańska II II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze
5. Ewelina Roman IV Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze
6. Weronika Tórz IV Technikum Hodowli Koni w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze
7. Przemysław Górka IV 4 letnie Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół im. St. Staszica w Swiątkach
8. Natalia Joanna Woźniak II I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
9. Karolina Kazirod III IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku
10. Wioleta Joanna Pogarzeff II IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku
11. Julita Jaroszewicz III Technikum Zawodowe nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku
12. Ewelina Przeworska III Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku
13. Paulina Oskroba III Technikum Handlowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku
14. Grzegorz Górka III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie
15. Jarosław Paweł Jurczyszyn III I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze
16. Marek Roman Grzywacz III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
17. Anna Weronika Ziółkowska III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać jeden uczeń publicznej (lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej) szkoły średniej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, a który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę zachowania. Stypendystą może zostać także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Stypendium to przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego. Wypłacane jest w dwóch ratach; pierwsza - do 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga - do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa.

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a rada szkoły (w przypadku braku rady szkoły - rada pedagogiczna) wybiera jednego kandydata. Dyrektor szkoły przedstawia kandydata kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - Prezesowi Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało po raz pierwszy przyznane przez Premiera Włodzimierza Cimoszewicza w 1997 r. na rok szkolny 1997/98.

Źródło: www.powiat.szczecinek.plWasze Opinie: 0Dodaj swoją opinie >>
  Ostatnio Dodane
Sportowe sukcesy
VII Otwarte Trociowe Mistrzostwa Okręgu 'SALMO REX' o tytuł 'TROCIOWEGO KRÓLA 2009 ROKU'
V Kolejka SALPS
13 grudnia jest bardzo ważną datą, o której chcemy i będziemy pamiętać
Ciepło, cieplej... MEC !
Łzy - akustycznie
I Powiatowy Dzień Teatru w Językach Obcych
Autobus dla mieszkańców osiedla Marcelin
IV Kolejka SALPS
Rusza budowa sali

  Ostatnio Dodane w Kategorii
Drugi rok współpracy rozpoczęty!
Znów za rok matura...
Dzień Nauczyciela
Europejska Współpraca Szkół w Szczecinku kwitnie!
'Szlifujemy nasze diamenty'
Sprzęt do gry w piłkę plażową
Instruktorzy jazdy konnej z Technikum Hodowli Koni
Zmiana steru w KEN
Gimnazjum nr 1 świętowało
Odpowiedzi z egzaminu matematyczno-przyrodniczego w gimnazjach

Administrator: Marcin Piepik
Strona administrowana przez: Comdrev Szczecinek